Waar Rybelsus online kopen? Om gewicht te verliezen

Rybelsus

 •   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Voordat u Rybelsus zonder recept in België koopt, moet u het volgende lezen. Rybelsus (semaglutide) is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes.

Het is een glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist die in wisselwerking staat met GLP-1 receptoren in hersencellen om verzadiging en een gevoel van volheid te veroorzaken, wat de eetlust verder onderdrukt.

Bij onderzoek naar diabetes type 2 had na 26 weken (ongeveer 6 maanden) 11% van de patiënten die Rybelsus 7 mg gebruikten en 36% van de patiënten die Rybelsus 14 mg gebruikten 5% of meer van hun lichaamsgewicht verloren. Er zijn weinig studies over gewichtsvermindering bij mensen zonder diabetes mellitus type 2.

*Rybelsus is binnenkort verkrijgbaar bij onze partnerapotheek, maar in de tussentijd is Saxenda een even doeltreffende vervanger.

Duur van de behandeling en gewichtsveranderingen bij stopzetting

De voorgestelde duur van de behandeling is zes tot twaalf maanden. Een combinatie van dieetaanpassing en lichaamsbeweging is van cruciaal belang om op lange termijn een gewoonte voor gewichtsbeheersing te creëren, aangezien het gevaar op lange termijn onduidelijk is, de eetlust weer normaal wordt en het mogelijk is dat het gewicht toeneemt zodra Rybelsus niet meer werkt.

Hoe Rybelsus te gebruiken

Neem vóór de eerste maaltijd of drank van de dag één tablet in op een lege maag met maximaal een half glas water (120 ml). Wacht na inname van Rybelsus minstens 30 minuten met eten of drinken. Neem geen andere geneesmiddelen in gedurende 30 minuten na inname van Rybelsus. Splits, kauw of neem nooit twee pillen tegelijk in.

Over de dosering van Rybelsus

De aanvangsdosis is 3 milligram, eenmaal daags toegediend. De dosering wordt na een maand verhoogd tot 7 mg eenmaal daags.

Als het gewichtsverlagend effect niet voldoende is na een maand van 7 mg eenmaal daags, kan de dosering worden verhoogd tot 14 mg eenmaal daags.

Symptomen van Rybelsus

De volgende bijwerkingen worden gezien bij mensen met diabetes type 2, er is geen onderzoek gedaan naar bijwerkingen bij mensen met andere aandoeningen.

Bijwerking >5% 1~5% en Frequentie onbekend
 • Metabolisme en voeding: Verminderde eetlust
 • Zenuwstelsel : Hoofdpijn, duizeligheid en slechte smaak
 • diabetische retinopathie van de ogen
 • te snelle hartslag
 • maagklachten, pijn en zwelling, GERD, opgeblazen gevoel, gastritis, oprispingen en gastro-intestinale misselijkheid, diarree, constipatie en braken.
 • galstenen, galwegen en lever
 • algemene zwakte en malaise
 • een bloedonderzoek een verhoogde lipasespiegel een verhoogde CK- of amylasespiegel
 • Constipatie, diarree en misselijkheid zijn de meest typische gastro-intestinale bijwerkingen. De meeste daarvan zijn licht tot matig, tijdelijk en zullen verbeteren zolang u de behandeling voortzet. Als u ernstige symptomen ervaart, raadpleeg dan een arts.
 • Hypoglykemie (lage bloedsuiker): Van mensen met diabetes type 2 is bekend dat zij last hebben van hypoglykemie. Neem 10 gram suiker of 100 ml sap met suiker en neem de tijd om te ontspannen als u intense honger, uitputting, koud zweet, beven of hartkloppingen ervaart. Wacht tot er geen tekenen van hypoglykemie meer zijn voordat u apparatuur bedient, op hoogte werkt of een voertuig bestuurt.
 • Acute pancreatitis (0,1%): Als u symptomen ervaart zoals hevige buikpijn, rugklachten, misselijkheid of koorts, bel dan onmiddellijk uw arts.

Onbekende frequentie van cholelithiasis (galstenen) : Buikklachten kunnen optreden na een vette maaltijd of de nacht na overmatige voedselconsumptie. Acute pancreatitis door galstenen veroorzaakt dat de pijn plotseling begint en binnen enkele minuten zijn hoogtepunt bereikt. Verhoogde amylase- en lipasespiegels zijn diagnostische markers voor de aanwezigheid van symptomen, maar voorspellen de ontwikkeling van pancreatitis niet. Bij ernstige maagklachten dringend medische hulp inroepen.

Anafylactische shock/angio-oedeem: Een overreactie van het immuunsysteem (allergische reactie) kan leiden tot symptomen zoals lage bloeddruk, duizeligheid, zwelling van gezicht, lippen en huid, uitslag en ademhalingsmoeilijkheden door oedeem van de luchtwegen. Bel onmiddellijk een ambulance als u anafylactische symptomen krijgt, want u moet in het ziekenhuis worden behandeld met een injectie.

In geval van onregelmatigheden zoals ernstige constipatie, abdominale zwelling, langdurig maagklachten of braken, stoppen met het gebruik en kopen van Rybelsus in België zonder recept en een arts raadplegen.

Intestinale obstructie (frequentie onbekend): Schildklier-C-celtumoren kwamen vaker voor bij mensen die de standaard- of lagere dosering van de Rybelsus-behandeling kregen in een 2-jarig carcinogeniteitsonderzoek bij ratten en muizen met subcutane semaglutide.

Over Rybelsus behandeling en zwangerschap

Rybelsus moet door zowel mannen als vrouwen twee maanden voor de voorgenomen conceptie worden gestaakt. Gebruik anticonceptie tijdens de behandeling, en vermijd zwanger te worden of borstvoeding te geven tijdens het gebruik van het geneesmiddel.

Interacties met alcohol of andere stoffen

De absorptie van warfarine kan verminderd zijn als diarree of braken aanhoudt tijdens het gebruik van Rybelsus. Vermijd gecombineerd gebruik van schildklierhormonen (thyradine, Levothyroxine-natriumhydraat). Bij gebruik in combinatie met insuline en andere diabetesmedicijnen is ernstige hypoglykemie waargenomen. Als u een recept van een andere instelling heeft, gebruik dan niet tegelijkertijd dieetpillen en diabetesmedicatie. Orlistat (Xenical) heeft geen bekende interacties, maar het is niet bekend of het veilig is om te gebruiken met andere anti-obesitas geneesmiddelen of kruidensupplementen.

Rybelsus en alcohol werken niet rechtstreeks op elkaar in, hoewel overmatig alcoholgebruik de glycogeensynthese en glycogenese in de lever vertraagt en op zichzelf kan leiden tot hypoglykemie. Als u besluit Rybelsus te kopen zonder recept in België, Overmatig alcoholgebruik moet worden vermeden.

Wie mag Rybelsus niet online kopen in België?

 • Patiënten ouder dan 75 jaar of jonger dan 18 jaar.
 • Patiënten met ernstige nier- of leverinsufficiëntie, diabetes, pancreatitis, cholelithiasis of cholecystitis
 • patiënten met eerdere darmobstructie of abdominale chirurgie.
 • BMI minder dan 18,5, lichaamsvetpercentage minder dan 15% voor mannen en 25% voor vrouwen, en patiënten met eetstoornissen.
 • Patiënten met endocriene stoornissen of medicijnen zoals steroïden hebben obesitas gecreëerd.
 • Patiënten met multipele endocriene neoplasie type 2 in hun familie of een schildklierziekte.
 • mensen die borstvoeding geven, zwanger zijn of zwanger willen worden.
 • Patiënten die een zelfmoordpoging hebben gedaan of depressief zijn.
 • Mensen die allergisch zijn voor semaglutide (Rybelsus, Ozempic) en additieven (natriumsalcaprozaat, povidon, kristallijne cellulose, magnesiumstearaat).

Wat is de prijs van Rybelsus in België?

 • Voor 1 doos van 30 Rybelsus tabletten is de prijs : 144,70€
 • Voor 1 doos van 90 Rybelsus tabletten is de prijs : 349,90€

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *